Praha na mapě - klikněte pro seznam portálů 250 vybraných měst České republiky
Portál Praha
Domů - Portál PrahaKontaktyVytisknoutMapa stránek
Hledat
v sekci
HLEDAT
Vítá Vás informační portál města Prahy, součást celorepublikového projektu portalymest.cz!

Úvodní stránka > Tipy na výlet > Kultura a vzdělání

Upozornění

Tyto stránky vyžadují povolený JavaScript. Pokud chcete využívat všech možností, které projekt portalymest.cz nabízí, doporučujeme JavaScript zapnout.

Kultura a vzdělání

Oblast: město | okres | kraj | celá ČR | v okruhu
Stránka: 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11
Nalezeno: 253 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25
přetažením ikony nastavíte vaši pozici na mapě

Galerie: Městská knihovna
Městská knihovna
1

Městská knihovna Praha

Nejstarší veřejná knihovna v Praze navazovala na činnost spolkových knihoven, rovněž některé okrajové obce měly své knihovny. 1. července 1891 pak zahájila činnost první veřejná knihovna v Praze, která byla zřízena vyhláškou městské rady jako Veřejná obecní knihovna královského města Prahy. Její fond tvořilo zpočátku přes 3000 knih, její první sídlo bylo v budově bývalé Svatováclavské trestnice v ulici Na Zderaze. Poté se knihovna několikrát stěhovala, až zakotvila na rohu Platnéřské ulice a Mariánského náměstí, kde stával empirový měšťanský dům. Základ moderní knihovně položil její tehdejš...

http://www.mlp.cz/

PRAHA, MARIÁNSKÉ NÁM.
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Dům U Halánků, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.
Dům U Halánků, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.
2

Dům U Halánků, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

V 15. st. zde stávala skupina čtyř samostatných domů, ke které se vázalo právo pivovárečné a sladovnická živnost, která zde zůstala až do konce 19. st. Tehdejším majitelem byl měšťan a sladovník Jan Reček z Ledče, který nedaleko odtud v dnešní ulici Karoliny Světlé založil slavnou Rečkovu univerzitní kolej. Roku 1567 koupil dům Václav Krocín z Drahobejle (původní jméno Šafránek si přepsal dle tehdejší módy do latiny). Vlastní dům spojil s dvěma menšími vedle a přestavěl je do podoby renesančního měšťanského obydlí. I když byl koncem 18. st. ještě upravován, je dnešní dům U Halánků v základě...

http://www.nm.cz/

PRAHA, BETLÉMSKÉ NÁM.
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Císařská konírna
Císařská konírna
Galerie: Císařská konírna
Císařská konírna
Galerie: Císařská konírna
Císařská konírna
3

Galerie - Císařská konírna

Vcházíme-li do areálu Hradu od Prašného mostu ze severu, míjíme čestnou stráž po obou stranách Severní brány, zvané též brána Pacassiho. Z průjezdu za branou vlevo je vstup do Císařské konírny, dnes výstavního a koncertního sálu. Po obou stranách Severní brány byly stáje již za Ferdinanda I. Rudolf II., vášnivý milovník a sběratel koní, dal na jejich místě po r. 1583 stavět nové nádherné stáje, tehdy vysoce oceňované. Muselo být tehdy zbořeno nároží románské hradby a Stará Vikárka, za kterou dal císař svatovítské kapitule náhradní budovu. Byl zde vybudován dlouhý prostor zaklenutý valenou k...

http://www.hrad.cz/

PRAHA, HRAD II. NÁDVOŘÍ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní divadlo
Národní divadlo
Galerie: Národní divadlo
Národní divadlo
Galerie: Národní divadlo
Národní divadlo
Galerie: Národní divadlo
Národní divadlo
Galerie: Národní divadlo
Národní divadlo
A

Národní divadlo

Počátky divadla v českých zemích sahají do 12. stol., kdy se začíná provozovat divadlo v církevním prostředí v návaznosti na liturgické obřady během církevního roku (hry velikonoční, vánoční, o svátcích světců příběhy z jejich života atd.). Hrálo se v prostorách klášterů a chrámů, herci byli kněží a řeholníci - i ženské postavy byly představovány muži, texty byly latinské.

Od 13. stol. vzrůstá vliv světského prostředí a kromě chrámových scén se objevují i divadelní hry s lehčí tematikou, provozované na tržištích a v ulicích, ale také na dvoře Václava II. Herci byli hlavně žáci církevních...

http://www.narodni-divadlo.cz/

PRAHA, NÁRODNÍ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Stavovské divadlo
Stavovské divadlo
Galerie: Stavovské divadlo
Stavovské divadlo
Galerie: Stavovské divadlo
Stavovské divadlo
B

Stavovské divadlo

Budovu divadla postavil osvícenský aristokrat hrabě František Antonín Nostic-Rieneck na vlastním pražském pozemku se svolením císaře Josefa II. Podpora císaře způsobila, že protesty majitelů okolních domů, Karlovy univerzity i magistrátu, který vlastnil divadlo v Kotcích a obával se konkurence, nebyly nic platné. Základní kámen byl položen 7. června 1781. Při kopání základů se nalezla malá nádobka s několika stříbrnými mincemi, což bylo pokládáno za dobré znamení. Budova byla postavena v klasicistním slohu podle plánů arch. Antonína Haffeneckera a je vedle divadla v Leovenu ve Štýrsku jedin...

http://www.narodni-divadlo.cz/

PRAHA, OVOCNÝ TRH
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Nová budova Národního muzea
Nová budova Národního muzea
Galerie: Poklady Moravy – příběh jedné historické země
Poklady Moravy – příběh jedné historické země
C

Poklady Moravy – příběh jedné historické země

Symbolem výstavy, která byla otevřena v nové budově Národního muzea, je tajemná soška šamana, zřejmě nejstarší známá loutka. Výstava vypráví příběh Moravy jako historické země. Připravilo ji Moravské zemské muzeum ve spolupráci s Národním muzeem a potrvá do 6. července 2011.

Národní muzeum představovalo v minulých letech menšími výstavami jednotlivé moravské regiony. Nyní dalo prostor velké výstavě s názvem Poklady Moravy – příběh jedné historické země, která zobrazuje historicko-kulturní souvislosti teritoria Moravy celkově. Výstava se koná v nové budově Národního muzea, která již více ...

http://www.nm.cz/

PRAHA, VINOHRADSKÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Český Banát
Český Banát
Galerie: Český Banát
Český Banát
Galerie: Český Banát
Český Banát
Galerie: Český Banát
Český Banát
D

Český Banát - Výstava o životě a tradicích obyvatel českého Banátu

Výstava přibližuje návštěvníkům doklady života tamní české komunity, která se po dobu dvou set let vyvíjela v odtržení od české majoritní společnosti, ale která v mnohých rysech zachovala duchovní i materiální hodnoty tradiční lidové kultury. Návštěvníci tak mají možnost se důkladněji seznámit s tradicí i současností tohoto mimořádně zajímavého kraje nad Dunajem na hranicích Rumunska a Srbska - malého kousku vzdálené země, kde se přes všechny peripetie osudu dodnes uchovaly nejen stopy české tradice, ale i čistý český jazyk.

Výstava představuje nejen materiální i duchovní kulturu českých...

http://www.nm.cz/

PRAHA, HOLEČKOVA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní muzeum
Národní muzeum
Galerie: Národní muzeum
Národní muzeum
Galerie: Národní muzeum
Národní muzeum
Galerie: Národní muzeum
Národní muzeum
Galerie: Národní muzeum
Národní muzeum
Galerie: Národní muzeum
Národní muzeum
Galerie: Národní muzeum
Národní muzeum
E

Národní muzeum

Založení Národního muzea předcházelo ustavení České společnosti nauk r. 1789. Samotné Národní muzeum, které je nejstarším a největším muzejním ústavem v Čechách, bylo pod názvem Vlastenecké muzeum založeno r. 1818 slavnostním provoláním zemské šlechty v čele s hrabětem Kašparem ze Šternberka, mj. významným mineralogem a paleontologem, který muzeu věnoval svou mineralogickou sbírku. Byl také jmenován předsedou Společnosti vlasteneckého musea v Čechách, která vznikla r. 1820 a stala se majitelkou a správkyní sbírek a organizovala muzejní práci. Muzeum zpočátku nemělo vlastní budovu, proto byl...

http://www.nm.cz/

PRAHA, VÁCLAVSKÉ NÁM.
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

F

Oddělení základní knihovny - Národní muzeum

V počátcích tematicky převažovala sice literatura z oborů přírodních věd, zastoupena však byla dostatečně i literatura společenskovědní. Hlavním zdrojem doplňování knižních fondů byly v minulosti převážně dary a odkazy příznivců. Prvním z nich, který se stal zároveň základem budování knižních sbírek, byl rozsáhlý soubor převážně přírodovědné literatury hraběte Kašpara Sternberga. V pozdějších letech byly knižní sbírky doplňovány i jinými způsoby. Od roku 1854 postupovalo Knihovně Národního muzea pražské policejní ředitelství část svých cenzurních výtisků, pro něž již nemělo další uplatnění....

http://www.nm.cz/

PRAHA, VÁCLAVSKÉ NÁM.
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Galerie: Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Galerie: Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Galerie: Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Galerie: Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Galerie: Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Galerie: Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Galerie: Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Galerie: Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha
G

Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha

Uměleckoprůmyslové museum v Praze v českém i mezinárodním kontextu shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Věří ve spojení užitku s kvalitou a krásou, chce být inspirací, poučením i zážitkem.

Po roce 1989 se muzeum snažilo ve výstavním programu představit nové trendy — např. postmoderní užité umění v roce 1990 či tvorbu českých umělců, kteří se prosadili v zahraničí (B. Šípek, J. Koudelka), zahraniční špičky svého oboru (D. Chihuly, S. Hicks), ale i výstavy z vlastních sbírek (secese, kubismus, art deco, plakáty...

http://www.upm.cz/

PRAHA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Divadlo Na zábradlí
Divadlo Na zábradlí
Galerie: Kafé bar
Kafé bar
Galerie: Pan Moliére a kolektiv – Tartuffe Games
Pan Moliére a kolektiv – Tartuffe Games
Galerie: Pan Moliére a kolektiv – Tartuffe Games
Pan Moliére a kolektiv – Tartuffe Games
Galerie: Pan Moliére a kolektiv – Tartuffe Games
Pan Moliére a kolektiv – Tartuffe Games
Galerie: Ubu se baví
Ubu se baví
Galerie: Ubu se baví
Ubu se baví
Galerie: Ubu se baví
Ubu se baví
H

Divadlo Na zábradlí

Divadlo Na zábradlí vzniklo v roce 1958 a jeho zakladatelé – Helena Philippová, Ivan Vyskočil, Jiří Suchý, Vladimír Vodička – dali svému profesionálnímu divadlu název podle uličky vedoucí z Anenského náměstí na nábřeží. Jako první představení uvedli 9. prosince divadelní leporelo plné písniček Kdyby tisíc klarinetů. 3. března 1959 se k činohernímu souboru divadla připojil Ladislav Fialka se svou pantomimickou skupinou aby tak vrátil slávu opomíjenému divadelnímu žánru. Činohra a pantomima vedle sebe existovaly až do roku 1991, kdy Ladislav Fialka zemřel.

Na počátku šedesátých let – s pří...

http://www.nazabradli.cz/

PRAHA, ANENSKÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Starý nácek - tragédie génia
Starý nácek - tragédie génia
Galerie: Lamento / Z tance v prach a opět do tance
Lamento / Z tance v prach a opět do tance
Galerie: Pornohvězdy
Pornohvězdy
I

TeatroNoD

Divadelní dramaturgie teatra NoD tvoří složku programu Experimentálního prostoru Roxy/NoD. V jejím rámci jsou prezentovány projekty především českého nezávislého a autorského scénického umění a to napříč všemi žánry od činoherních inscenací přes taneční divadlo, nonverbální divadlo, divadlo s žánrovým přesahem (crossover projekty), divadlo integrující specifické sociální skupiny.

Společným jmenovatelem jednotlivých inscenací je experiment, inovace a progresivita.

Ač je prostor NoD de facto staggionou, soustředí se kolem něj skupina nezávislých umělců, kteří zde realizují své projekty....

http://nod.roxy.cz/

PRAHA, DLOUHÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Muzeum MHD
Muzeum MHD
Galerie: Muzeum MHD
Muzeum MHD
Galerie: Muzeum MHD
Muzeum MHD
Galerie: Muzeum MHD
Muzeum MHD
Galerie: Muzeum MHD
Muzeum MHD
Galerie: Muzeum MHD
Muzeum MHD
J

Muzeum MHD

V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích se nachází jedinečná sbírka památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky. Stálou expozici „Muzea městské hromadné dopravy v Praze“ otevřel v květnu 1993 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Veřejnosti jsou v ní představeny více než čtyři desítky historických vozidel a mnoho dalších exponátů - modelů, fotografií, historických dokumentů, jízdenek, plánků.

Dne 14. května 1993 otevřel pražský primátor Jan Koukal slavnostně Muzeum městské hromadné dopravy v Praze, které je umístěno v historickém objektu tram...

http://www.dpp.cz/muzeum-mhd/

PRAHA, PATOČKOVA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Štefánikova hvězdárna
Štefánikova hvězdárna
Galerie: Štefánikova hvězdárna
Štefánikova hvězdárna
Galerie: Štefánikova hvězdárna
Štefánikova hvězdárna
Galerie: Štefánikova hvězdárna
Štefánikova hvězdárna
K

Štefánikova hvězdárna

Blíž ke hvězdám v Praze být nemůžete. Leda byste na nejvyšším vrcholu Prahy (327 m) poskakovali nebo si dalekohled z hvězdárny vynesli na Petřínskou rozhlednu. Nejlákavější je ve hvězdárně asi vlastní pozorování oblohy. K dispozici máte několik dalekohledů a pozorování se konají ve dne i v noci. Nejoblíbenější je největší dalekohled s třemi refraktory pod hlavní kopulí.

Užívá se k průzkumu noční oblohy, ale umožňuje i pozorování slunečního povrhu a výbuchů na slunci. Pozorování vesmírných objektů jsou doprovázena odborným výkladem zaměstnanců a demonstrátorů hvězdárny. V přízemí hvězdár...

http://www.observatory.cz/

PRAHA, PETŘÍNSKÉ SADY
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Státní opera Praha
Státní opera Praha
Galerie: Státní opera Praha
Státní opera Praha
Galerie: Státní opera Praha
Státní opera Praha
L

Státní opera Praha

Novorenesanční budova divadla měla svého prostého předchůdce. V r. 1858 si vedení Stavovského divadla pronajalo pozemek o něco výš než dnešní divadlo a architekt Josef Niklas tam postavil Novoměstské divadlo. Říkalo se mu také lidově divadlo Před Koňskou branou, která tehdy ještě stávala. Hrála se zde pravidelně i česká představení, v nichž účinkovali herci Stavovského a později i Prozatímního divadla. 16. května 1868, kdy byl kladen základní kámen k Národnímu divadlu, byl v Novoměstském divadle poprvé proveden Smetanův Dalibor za osobního řízení skladatele. V Novoměstském divadle se hrálo ...

http://www.opera.cz/

PRAHA, WASHINGTONOVA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum hlavního města Prahy
Galerie: 4
4
Galerie: Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum hlavního města Prahy
Galerie: Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum hlavního města Prahy
Galerie: Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum hlavního města Prahy
M

Muzeum hlavního města Prahy

Druhá polovina 19. st. byla dobou, kdy mnozí nadšenci, vlastenci a zájemci o historii a přírodní vědy zakládali různá muzea. Jako třetí pražské muzeum zahájilo činnost r. 1883 Městské muzeum pražské. Založení muzea se poprvé projednávalo v městské radě v r. 1877. Zasloužil se o ně Wácslav Wladiwoj Tomek v čele komise pro ideovou náplň i praktické umístění muzea, dr. Miroslav Tyrš jako přednosta prvního muzejního komitétu, který shromáždil první, tehdy ještě nevelké muzejní sbírky, i jeho první ředitel, archeolog a historik Břetislav Jelínek. Sbírky byly nakonec umístěny v budově bývalé kavá...

http://www.muzeumprahy.cz/

PRAHA, NA POŘÍČÍ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní technické muzeum
Národní technické muzeum
Galerie: Národní technické muzeum
Národní technické muzeum
Galerie: Národní technické muzeum
Národní technické muzeum
N

Národní technické muzeum

Určitým předchůdcem dnešního muzea byly i sbírky císaře Rudolfa II., který kromě umění sbíral i rozmanité technické přístroje, z nichž některé jsou zde vystaveny. O technické sbírky se také zasloužili jezuité, kteří r. 1722 založili Museum Mathematicum nebo Vojta Náprstek, zakladatel Českého průmyslového muzea z r. 1873, které mělo zvýšit úroveň technického vzdělání a informovat o technických novinkách ve světě, avšak později se zaměřilo spíše na etnografii.

Největší expozicí techniky u nás tehdy byla Všeobecná zemská jubilejní výstava v r. 1891. Exponáty zde byly ještě dlouho po jejím s...

http://www.ntm.cz/

PRAHA, KOSTELNÍ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Poštovní muzeum
Poštovní muzeum
Galerie: Poštovní muzeum
Poštovní muzeum
Galerie: Poštovní muzeum
Poštovní muzeum
Galerie: Poštovní muzeum
Poštovní muzeum
Galerie: Poštovní muzeum
Poštovní muzeum
O

Vávrův dům - Poštovní muzeum

Ulice se nazývá podle skupiny vodních mlýnů, které zde stály již od 14. st. a které se nazývaly Nové. Jednopatrový Vávrův dům, který se nachází v blízkosti vodárenské věže, je původní obytnou částí zde stojícího mlýna. Dům má renensanční základ, dodnes viditelný v suterénu. Byl barokně přestavován kolem r. 1678, má např. bytelně postavený barokní krov. V r. 1834 byl upravován klasicistně. Své pojmenování Vávrův získal podle majitele z počátku 20. st. Tehdy byla většina mlýnů zbořena, takže je známe jen z archívních fotografií. Od počátku 19. st. patřil zámožnému mlynáři Václavu Michalovici,...

http://www.cpost.cz/cz/muzeum/

PRAHA, NOVÉ MLÝNY
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: CocoRosie
CocoRosie
Galerie: Iva Bittová
Iva Bittová
Galerie: Odcházení - Václav Havel
Odcházení - Václav Havel
P

Divadlo Archa

Divadlo Archa je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry. Divadlo Archa je produkčním domem, kde je soudobé umění uváděno a také vytvářeno. Divadlo Archa nemá stálý divadelní soubor – svá představení vytváří formou projektů. Divadlo Archa je místem mezinárodní konfrontace scénických umění. Divadlo Archa je místem setkávání různých kultur. Divadlo Archa svá představení uvádí nejen ve svých prostorách, ale i mimo ně, například ve veřejném prostoru. Divadlo Archa klade stejný důraz jak na uměleckou tak na společenskou funkci divadla. Divadlo Archa své umělecké proj...

http://www.archatheatre.cz/

PRAHA, NA POŘÍČÍ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Divadlo Alfred ve dvoře
Garáž
Galerie: Divadlo Alfred ve dvoře
Hlediště
Galerie: MAD-ÂME
MAD-ÂME
Galerie: MAD-ÂME
MAD-ÂME
Galerie: MAD-ÂME
MAD-ÂME
Galerie: Divadlo Alfred ve dvoře
Scéna
Galerie: Divadlo Alfred ve dvoře
Ve dvoře
Q

Divadlo Alfred ve dvoře

Alfred ve dvoře, scéna pro nové divadlo, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty. Prezentuje současné trendy z oblasti živého umění s akcentem na pohybové, vizuální a experimentální divadlo.

Alfred ve dvoře funguje jako produkční dům a poskytuje prostor umělcům, kteří svou tvorbou přesahují jednotlivé umělecké disciplíny a pracují projektovým způsobem. Koncepčně podporuje vznik autorských prací, odvážné experimenty, podílí se na realizaci prvotin, zajišťuje prostory na zkoušení, pečuje o produkci a administrativní část koprodukčních projektů.

K umělcům, kteří z...

http://www.alfredvedvore.cz

PRAHA, FRANTIŠKA KŘÍŽKA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
Galerie: Židovské muzeum v Praze
Obřadní síň
Galerie: Židovské muzeum v Praze
Maiselova synagoga
Galerie: Židovské muzeum v Praze
Maiselova synagoga
Galerie: Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov
Galerie: Španělská synagoga
Španělská synagoga
R

Židovské muzeum v Praze

U zrodu Židovského muzea v roce 1906 stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Původním záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, které byly v rámci přestavby Židovského města počátkem 20. století zbořeny.

Po okupaci Čech a Moravy 15. března 1939 bylo muzeum pro veřejnost uzavřeno. V roce 1942 nacisté zřídili Ústřední židovské muzeum, kam byly soustředěny umělecké předměty ze všech zrušených židovských obcí a synagog Čech a Moravy. Jeho založení navrhl Dr. Karel Stein, ...

http://www.jewishmuseum.cz/

PRAHA, U STARÉ ŠKOLY
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Královská zahrada
Královská zahrada
Galerie: Jižní zahrady
Jižní zahrady
Galerie: Královská zahrada - Zpívající fontána
Zpívající fontána je vynikajícím dílem brněnského kovolijce Tomáše Jaroše z let 1564 až 68. Fontáně se říká zpívající proto, že kapky dopadající na spodní bronzovou mísu zvoní. Fontána je umístěna v tzv. giardinetu ve východní části zahrady před Letohrádkem královny Anny.
Galerie: Starý královský palác - Nové zemské desky
Detail erbovní výzdoby v místnosti Nových zemských desek, potvrzující bohatou tvůrčí fantazii dobového umělce. Kromě heraldické výzdoby nabízejí tyto prostory i dokumenty o vedení Zemských desek včetně maket jejich vazby a kopií zajímavých zápisů.
Galerie: Jižní zahrady - Pohled do Rajské zahrady
Podobný pohled se naskytne každému, kdo vstupuje do pásu Jižních zahrad z Hradčanského náměstí. Pásem Jižních zahrad lze obejít půl Hradu. Rajská zahrada okouzlí svou nádhernou strohostí, Hartigovká zahrada zase romantickými zákoutími a zahrada Na Valech zejména překrásnými výhledy na Prahu.
Galerie: Jižní zahrady - Pohled na Rožmberský palác
Rožmberský palác byl v 18. století upraven na Institut pro zchudlé šlechtické dívky. Nedávno byl tento palác rekonstruován a dnes jej lze navštívit během výstav a koncertů.
Galerie: Starý královský palác s Vladislavským sálem
Starý královský palác s Vladislavským sálem vás upoutá nejen svojí architekturou, ale i jako místo, kde se tvořily dějiny.
Galerie: Tzv. Vladislavova ložnice
Pozdně gotická klenba v tzv. Vladislavově ložnici s zemskými znaky ve Starém královském paláci. Tento kdysi úřední prostor, do něhož se vchází z předsálí Vladislavského sálu, svádí svojí intimitou k představě, že právě zde uléhal ke spánku král Vladislav Jagellonský.
Galerie: Starý královský palác - Vladislavský sál
Ve své době byl největším světským klenutým sálem na světě. Jeho unikátní klenba má rozpětí 16 metrů. Dříve se zde konaly korunovace králů, dnes se zde inaugurují prezidenti. Je nutno dodat, že z vyhlídkové terasy Vladislavského sálu se návštěvníkům otevírá snad nejkrásnější pohled na Prahu.
Galerie: Rožmberský palác
Rožmberský palác
Galerie: Rořmberský palác
Rořmberský palác
Galerie: Katedrála sv. Víta hlavní loď
Hlavní loď katedrály sv. Víta s pohledem na východní chór. Tento pohled dokumentuje technickou vyspělost a originalitu díla Petr Parléře, hlavního stavitele Katedrály
Galerie: Katedrála sv. Víta - královská oratoř
Socha kutnohorského havíře z 1. poloviny 18. století na pilíři královské oratoře. Královská oratoř je místem, kde sedával panovník se svojí rodinou při bohoslužbách. Její architektura je dílem české pozdní gotiky.
Galerie: Katedrála sv. Víta
Katedrála sv. Víta
S

Pražský hrad

Pražský hrad - odvěký symbol českého státu - je nejvýznamnější českou památkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí.

Hrad byl založen pravděpodobně již kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Hrad tvoří rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů - od románských staveb z 10. století přes gotické úpravy 14. stol...

http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/informace-o-prohlidce-prazskeho-hradu/navsteva-prazskeho-hradu.shtml

PRAHA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Stálá expozice - Jede traktor
Stálá expozice - Jede traktor
T

Národní zemědělské muzeum Praha

Počátky Národního zemědělského muzea sahají do roku 1891. Jako samostatná instituce vzniklo Zemědělské muzeum v roce 1918. Budova v Praze na Letné, která je významnou památkou novodobé české architektury – funkcionalismu, byla postavena v letech 1937 – 1939, společně se sousedním objektem Národního technického muzea, podle projektu architekta Milana Babušky. Dalších více než padesát let však sloužila zcela jiným, než původním účelům. V současné době prochází budova NZM Praha náročnou stavební rekonstrukcí, která jí vrátí původní styl a umožní představit nové a moderní expozice.

Národní z...

http://www.nzm.cz/

PRAHA, KOSTELNÍ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Ekotechnické museum
Ekotechnické museum
Galerie: Ekotechnické museum
Ekotechnické museum
Galerie: Ekotechnické museum
Ekotechnické museum
U

Ekotechnické museum

Ekotechnické museum je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Součástí prohlídek jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční parní stroje od firmy Breitfeld & Daněk z roku 1903, které jsou při zvláštních příležitostech uváděny do chodu. Tyto stroje jsou udržovány díky oleji Shell - Valvata 1000. Tímto děkujeme za sponzorský dar firmě Shell Czech Republic a.s.
...

http://ekotechnickemuseum.cz/

PRAHA, PAPÍRENSKÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Monology vagíny
Monology vagíny
Galerie: Monology vagíny
Monology vagíny
Galerie: Monology vagíny
Monology vagíny
V

Kulturní centrum Kaštan

Pořádání divadelních představení, koncertů, výstav a filmového klubu pro děti a dospělé.

http://www.kastan.cz

PRAHA, BĚLOHORSKÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Stránka: 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11
Nalezeno: 253 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25

Facebook

Sdílejte

Sdílejte: Portály měst
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Sdílejte: Portál Praha
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Další portály v okolí

Rádi uvítáme

Součást celorepublikového projektu portalymest.cz!
Domů | Kontakty | Novinky | Mapa stránek | Vytisknout | Přidat do oblíbených
Copyright © 2008 - 2018 www.portalymest.cz, všechna práva vyhrazena